top of page

1.

Psychoterapia indywidualna

Oferuję sesje psychoterapii indywidualnej wyłącznie poprzez komunikator SKYPE. Są to sesje video.

Pracuję długoterminowo (1-3 lata) oraz krótkoterminowo nad zgłoszonym problemem- wtedy proces terapeutyczny rozłożony jest na 8-12 sesji. Możliwe są także jednorazowe konsultacje. Wszystko zależy od specyfiki problemu i osobowości pacjenta.

Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu o stałej porze, trwają 50min. Pierwsze dwie  służą zebraniu szczegółowego wywiadu, sformułowaniu celów pracy i podjęciu decyzji o dalszej współpracy. Kolejne  to już praca terapeutyczna.

W psychoterapii korzystam z różnych nurtów i integruję je tak by skutecznie pomóc pacjentowi w przezwyciężeniu trudności. Korzystam przede wszystkim z dorobku psychoterapii schematów J.Younga, z technik terapii poznawczo- behawioralnej, obecnie głównie w metodzie TEAM CBT. Uczestniczę w stałych superwizjach.

 

Podstawą pracy jest dla mnie stworzenie bezpiecznego przymierza między mną a pacjentem.

Jak wygląda indywidualna sesja terapeutyczna?

Psycholog razem z pacjentem siedząc na przeciwko siebie rozmawiają. Tematy nie są wymuszane przez terapeutę, to pacjent decyduje o tym o czym chce rozmawiać, na czym się skupić. Jest to rozmowa poufna, tylko w przypadku zagrożenia życia psychoterapeuta może ujawnić informacje z przebiegu sesji. W innych sytuacjach obowiązuje nas tajemnica zawodowa.

Bywa, że podczas sesji terapeuta robi notatki, są to notatki wyłącznie do wglądu terapeuty.

Podstawą w pracy indywidualnej jest wzajemny szacunek, szczerość, zaufanie. Idealnie, gdy pacjent czuje się na tyle swobodnie, że mówi dokładnie tak jak w danym momencie czuje.

Z mojego doświadczenia wynika, że sesje na skype są podobnie efektywne jak spotkania twarzą w twarz.

Kilka ważnych zasad:

1. Jeśli pacjent spóźnia się na sesję to sesja jest skrócona. Ze względu na innych pacjentów, którzy czekają, sesje nie są przedłużane.

2. Jeśli pacjent odwołuje sesje w tym samym dniu, pozostaje ona pełnopłatna. Jeżeli zrobi to choćby dzień wcześniej, wtedy nie ponosi żadnych kosztów.

3. W każdym momencie terapii pacjent może przerwać spotkania, rekomenduję by poinformować mnie o tym osobiście tak żeby można było się pożegnać i wymienić refleksje o wspólnej pracy.

4. Terapeuta może skierować pacjenta do lekarza psychiatry, terapeuty uzależnień- jeśli jest taka potrzeba. Może też skierować do innego psychologa jeśli uzna, że dany problem byłby lepiej zrozumiany przez innego specjalistę.

5. Terapeuta nie wystawia recept, zaświadczeń lekarskich.

bottom of page